#Influence tijdens de feestdagen

De maand van de feestdagen doet zich aan, en in deze periode worden er online een hoop campagnes gestart. Het is geen verrassing meer, maar volgens onderzoek geven Nederlanders ongelofelijk veel geld uit tijdens de feestdagen. Zo is er in december 2018 gemiddeld 52% meer omzet behaald door winkeliers dan in andere maanden. (CBS, 2019)

Om optimaal van deze feestelijke trend te kunnen genieten, is het vandaag de dag slim om gebruik te maken van influencer marketing. Uit onderzoek is gebleken dat influencer marketing neurologisch gezien 2 keer zoveel impact heeft op het menselijk brein dan andere marketingmiddelen (Neuro Insight, 2019). Dit, in combinatie met de eerder genoemde portemonnee die van de knip is, maakt influencers tot een zeer effectief marketinginstrument. In dit blog behandelen we vijf influencer marketing trends voor tijdens de feestdagen van 2019. Deze vijf trends kun je gebruiken om de feestdagen van 2019 met een confettikanon af te sluiten.

Hashtag movement

Tijdens de feest- en kerstdagen zijn er veel manieren om een ‘movement’ te starten. Een movement is vergelijkbaar met het starten van een community. Met het starten van een movement worden consumenten namelijk getriggerd om deel te willen nemen aan de trend. Om te beginnen zijn er verschillende movements binnen influencer marketing, zo kun je als bedrijf kiezen voor het aanmaken van een #hashtag, het starten van een community of het aanzetten van een beweging. Een voorbeeld hiervan is de #opzijnkopchallange van de Edwin van der Sar Foundation. Deze actie is bedacht om meer awareness te creëren voor hersenletsel. Deze challenge wordt massaal gedeeld en gaat viral doordat de campagne voor het goede doel gewaardeerd wordt. Wanneer de campagne een hoge waarderingswaarde heeft, zullen meerdere mensen geneigd zijn om aan het movement mee te doen. Vandaar ook, dat accounts zoals ‘Chantal Jansen official’ en ‘Het martini ziekenhuis’ hieraan meedoen. Belangrijk is wel, dat er een unieke hashtag wordt gebruikt die past bij de positionering van het bedrijf. Begin je movement op het platform van Join, door meerdere influencers te selecteren. Waarom deze vorm van influencer marketing interessant is? Omdat 1 influencer meestal ook andere influencers en volgers aansteekt mee te doen met een movement. Dit betekent automatisch meer bereik en meer resultaat.


Tell a story

Een andere manier om uit te blinken tijdens de feestdagen, is door het gebruik van storytelling. Storytelling is simpelweg het vertalen van content naar een goed lopend verhaal. Hiervoor zijn verschillende modellen beschikbaar. Door een juiste vorm van storytelling te gebruiken bij het maken van content, wordt het emotionele draagvlak ratio van de consument vergroot. Dit emotionele draagvlak is een van de belangrijkste onderdelen bij het maken en ontvangen van content, blijkt uit onderzoek (hbr, 2019). Influencer marketing is zeer geschikt om een verhaal te vertellen, omdat er is bewezen (Mike Blake, 2019), dat influencer marketing impact heeft op de gevoelens van consumenten. Ieder verhaal kent een hero: de held. De reis van de held bestaat grofweg uit drie onderdelen. Joseph campbell, befaamd literatuurwetenschapper, maakte met zijn boek ‘The hero’s journey’ de volgende onderscheidingen:  

  • Journey (reis): de held van het verhaal gaat een missie of uitdaging aan
  • Transformation (verandering): de held wordt geconfronteerd met uitdagingen, obstakels, vrienden en vijanden die hij of zij moet zien te overwinnen
  • Return (terugkeer): de held overwint de uitdagingen en keert terug naar de bekende wereld met nieuwe inzichten en mogelijkheden
    (Irma Machielse, 2019)

Wanneer deze drie onderdelen in de content voor een campagne worden verwerkt, is de kans van slagen groter. Zowel volwassenen als jongeren houden van een goed verhaal.  Met influencer marketing wordt verhalen vertellen nog makkelijker. Zo stel je via Join zelf gemakkelijk een briefing op waarin jouw verhaal wordt vertaald voor de influencer en de consument. 


Meer engagement, meer kerstcadeaus

Influencers hebben een engagementratio (HopperHQ, 2019), deze geeft het percentage volgers weer, die daadwerkelijk betrokken zijn bij de influencer. Hieronder wordt verstaan dat de berichten van deze influencer door een bepaalde groep volgers frequent geliked en gedeeld worden door de volgers. Hoe hoger de engagementratio, hoe beter. Uit onderzoek (strategygroup, 2019) blijkt dat kinderen influencers vertrouwen. 70% geeft aan een band te voelen met de influencers. Daarnaast heeft eerder onderzoek ook al doen bewijzen, dat mond-tot-mond reclame een zeer belangrijk onderdeel is bij het bereiken van de juiste doelgroep en het behalen van de gewenste resultaten. 40% van de respondenten uit het onderzoek van EuroRSCG (2019), geeft aan eerder een aankoop te doen wanneer zij van producten horen via kennissen en familie. Op het platform van Join, kun je de engagementratio per influencer bekijken. Deze tool van Join is erg handig bij het uitzoeken van je juiste influencers voor jouw feestelijke campagne!


HERO-content 

Tijdens de feestdagen zijn er tal aan evenementen en daarmee staan er ook veel agenda’s volgepland. Door content te verspreiden over verschillende dagen en voor een langere periode, is de kans van een contactmoment tussen consument en content groter. Door van je content kalender bijvoorbeeld een decemberkalender te maken, creëer je telkens een ‘verrassing’ voor de consument. Verrassingen worden door consumenten sterker gewaardeerd (hbr, 2019) en opgeslagen. Om regelmatig een ‘verrassing’ voor te laten komen, kunnen bedrijven gebruik maken van hero-(influencer)content (Brandjourney, 2019). Hero-content wordt relatief gezien als de meest belangrijke content die je hebt, iets waarvoor consumenten echt warm zullen lopen. Een voorbeeld hiervan is een evenement of juist een bepaalde actie. Om hero content viraal te laten gaan, kun je op verschillende dagen in december een moment samenstellen waarop de influencers samen werken aan de hero-content van het bedrijf. Deze content kun je inplannen met de contenplanner van Join. Maak daarnaast gebruik van hub-content om de reeds loyale consument verder aan het bedrijf te binden en te enthousiasmeren.


Profiteer met DISC

Het DISC-model wordt meermaals gebruikt voor het achterhalen en indelen van een persoon zijn karakter. Naast dat het DISC-model goed geschikt is voor het testen van je persoonlijkheden, is het ook goed geschikt om influencers uit te zoeken. Het DISC model geeft vier verschillende typen mensen weer, wat wordt gebaseerd op 4 temperamenten. Van deze vier temperamenten, bezit ieder individu een klein deeltje. Toch is er uit onderzoek (Disc-theory, 2018) gebleken dat er bij elk individu één van de vier gebieden een dominantie rol aanneemt, waardoor segmentatie plaats vindt. 

Wanneer influencers worden ingezet aan de hand van het DISC-model, wordt er een groter en een meer divers publiek bereikt tijdens het uitvoeren van een campagne. Wil je dus echt uitblinken tijdens de kerst, of juist met black Friday? Kies dan minimaal 4 influencers met ieder hun eigen temperament. Hoe je erachter komt welk temperament een influencer heeft? Op het platform van Join kun je de profielen van influencers bekijken, en aan de hand van het onderstaande figuur een beeld schetsen van het dominante temperament. In dit figuur worden de basiseigenschappen per temperament weergegeven.


Er zijn dus genoeg manieren om influencer marketing in te zetten tijdens de feestdagen. Wil jij het jaar ook afsluiten met een confettikanon?

Start dan vandaag nog je demo op het influencer marketing platform van Join!