Wat is engagement rate?

De engagement rate is een maatstaf die in social media marketing wordt gebruikt om te meten hoe succesvol een post of campagne is. Social media marketeers en influencers gebruiken deze maatstaf om te bepalen hoe betrokken het publiek is bij een bepaalde campagne of post.

Hoe bereken je de engagement rate?

Je meet de engagement rate door het totale aantal interacties op een post te delen door het aantal volgers van het account. De interacties variëren per platform. Op Instagram gaat dit vooral om de likes, comments en saves. Op Facebook zijn dat likes, comments en shares. En op Twitter zijn dat retweets, likes en comments.

Engagement rate = likes + comments + shares / totaal aantal volgers x 100

Waarom is de engagement rate belangrijk?

In social media wordt de engagement rate beschouwd als een van de belangrijkste maatstaven om social media te analyseren. Het definieert een numerieke waarde die het (gebrek aan) succes meet van een social media campagne of post. 

Ook laat het zien hoe betrokken de volgers van een bepaald account zijn. Als merken op zoek zijn naar geschikte influencers, dan is het aantal volgers vaak het eerste waar ze naar kijken. Maar als er nauwelijks betrokkenheid is, dus een lage engagement rate, dan maakt het niet uit of een influencer 100.000 of een miljoen volgers heeft.

Zodoende zijn influencers met een laag aantal volgers, maar met een hoge engagement rate waardevoller voor een campagne dan influencers met een hoog aantal volgers en een lage engagement rate.