Wie is de Reclame Code Commissie?

In Nederland hebben we de Nederlandse Reclame Code (NRC); een aantal regels waaraan reclame-uitingen moeten voldoen. Deze regels zijn opgesteld door de Stichting Reclame Code (SRC), waarvan de Reclame Code Commissie (RCC) een orgaan is.

Wat doet de Reclame Code Commissie?

Als consumenten, bedrijven of andere organisaties een klacht willen indienen over een reclame-uiting, kunnen ze terecht bij de RCC. Dit is een onafhankelijk orgaan, die bepaalt of de reclame de regels van de Nederlandse Reclame Code niet overtreedt. Indien dat wel zo is, gaat de afdeling Compliance na of de adverteerder de uitspraak van de RCC opvolgt.

Wat zijn de #2 regels van de Nederlandse Reclame Code?

Ten eerste moet begrepen worden wat reclame precies is. De eerste regel van de Nederlandse Reclame Code beschrijft reclame als ‘iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden.’

Daarna stelt de NRC dat reclame in overeenstemming dient te zijn met ‘de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.’ In het algemeen gaat het erom dat een reclame-uiting mensen niet belachelijk maakt. Met name op grond van geslacht, seksualiteit, etniciteit, godsdienst, handicap, leeftijd of godsdienst.